Aktualności

3.06.2011

Światowy Dzień Środowiska 05.06.2011

Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day – WED)  został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

2011 rok jest Międzynarodowym Rokiem Lasów.

Hasło obchodów:  „Lasy: natura do usług”

Co to jest zrównoważone zarządzanie lasami?

Nie ma powszechnie ustalonej definicji zrównoważonego zarządzania lasami. Roboczo termin ten używany jest w kontekście globalnych i regionalnych procesów. Oznacza on gospodarowanie lasami, korzystanie z dóbr leśnych i terenów zalesionych w taki sposób, który nie niszczy ekosystemów i umożliwia zachowanie różnorodności biologicznej oraz odradzanie się lasów. Obecnie i w przyszłości lasy powinny służyć społeczeństwu na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym pełniąc funkcje ekologiczną i ekonomiczną.

Interesujące fakty dotyczące lasów:

 • Lasy pokrywają 31% całkowitej powierzchni ziemi.
 • 36% powierzchni wszystkich lasów stanowią lasy pierwotne.
 • W lasach żyje 80% różnorodnych gatunków wszystkich żywych organizmów na ziemi.
 • Lasy dają schronienie 300 milionom ludzi na całym świecie.
 • Ponad 1.6 miliarda ludzi utrzymuje się z zasobów leśnych.
 • Handel produktami leśnymi osiągnął sumę 379 miliardów dolarów w 2005 r.
 • 30% zasobów leśnych wykorzystywana jest do produkcji artykułów drzewnych i innych.

 • Bombowa Firma 2008
 • Gastro Invest Hotel 2007
 • Gastro Invest Hotel 2005
 • Gastro Invest Hotel 2004
 • Gastro Invest Hotel 2003
 • Trend Hotel 1999
 • Trend Hotel 1998
 • Trend Hotel 1996
Created by Brand Relations