Realizacje

Hercules Trading

Hercules Trading

Uczestnictwo w targach precyzyjnie określa strategię handlową, opartą na potrzebach i środkach firmy. Prezentacja dobrze dobranego produktu na właściwych targach może stanowić początek aktywności handlowej na rynkach zagranicznych.

Głównym celem targów jest zaprezentowanie produktu szerokiej lub wyspecjalizowanej grupie klientów. Targi umożliwiają również : szybka analizę potrzeb rynku i ocenę reakcji klientów jakie wzbudza produkt. Reakcję klientów, po przeprowadzeniu dokładnej analizy przetwarzamy na wielkość sprzedaży i ewentualnie zmodyfikujemy produkt, w celu powiększenia jego wartości rynkowej. Targi to nie tylko pozyskanie nowych odbiorców, ale również spotkania z naszymi dotychczasowymi Klientami.

Nie zapominajmy, że Targi umożliwiają również poznanie oferty konkurentów : produkt • ceny • opakowanie • sposoby sprzedaży • stosowane środki promocji.

Hercules Trading stoisko targowe 2008

Hercules Trading stoisko targowe 2007

Hercules Trading stoisko targowe 2006

Hercules Trading stoisko targowe 2005

Hercules Trading stoisko targowe 2004

Hercules Trading stoisko targowe 2003

Hercules Trading stoisko targowe 2002

Hercules Trading stoisko targowe 1998

Created by Brand Relations