Realizacje

Hotel Łysogóry

Hotel Łysogóry

hotel-lysogory01 Zakres prac:

  • dostawa i montaż umeblowania części ogólnodostępnej – lada recepcji z zabudową, lada baru z zabudową

Hotel Łysogóry w Kielcach – recepcja

Hotel Łysogóry w Kielcach – część ogólnodostępna

Hotel Łysogóry w Kielcach – bar

Created by Brand Relations